Rok 2009

Výjezdy JSDH Kožlí v roce 2009

Technická pomoc

Dne 26. září provedla naše jednotka v počtu 3 mužů pomoc obci Kožlí. Svaz rybářů prováděl v obecním lese pálení větví po kůrovcové kalamitě. Na žádost starosty obce jednotka po skončení brigády hlídala dohořívající ohně a provedla jejich dohašení vodou z cisterny.