Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 2018 – 2019 v projektu „Hasičská zbrojnice v obci Kožlí – změna dislokace stanice základní složky IZS“ spolufinancovaném Evropskou unií. Slavnostní otevření a zahájení provozu proběhlo 29. června 2019.

Původní hasičská zbrojnice

Původní hasičská zbrojnice „č.p. 36“ byla postavena v roce 1897. V roce 1994 proběhla rekonstrukce a byla přistavěna garáž pro cisternovou automobilovou stříkačku. Budova staré zbrojnice v současné době slouží obci k uskladnění a parkování techniky na údržbu veřejné zeleně a jiných obecních prostranství.