Jednotka požární ochrany(JPO)

Výjezdová jednotka Kožlí je zařazena do kategorie JPO III/1 s územní působností. Zasahuje i mimo území katastru obce Kožlí při  požárech, technických pomocí a dalších mimořádných událostech na území kraje Vysočina. Krajské operační a informační středisko (KOPIS) v Jihlavě vysílá jednotku v případě potřeby k jednotlivým zásahům za pomoci výjezdových SMS, telefonních hovorů a sirény.

V současné době tvoří výjezdovou jednotku 20 mužů.

Členové výjezdové jednotky se schází pravidelně každou první sobotu v měsíci k odborné přípravě, výcviku, údržbě techniky a budovy hasičské zbrojnice. Dále se pravidelně každý rok zúčastňují odborných školení řidičů, strojníků, nositelů dýchací techniky, velitelů družstev, obsluhy MŘP…

Výjezdová jednotka Kožlí v roce 2017
Připravované akce

Momentálně nepřipravujeme žádnou akci.

Více v rubrice Aktuality

Pro členy SDH

V současně době jsou z bezpečnostních důvodů a nařízení opatření vlády ČR všechny školení JSDH, schůze výboru SDH a schůzky Mladých hasičů Kožlí až do odvolání zrušeny.

Facebook

Přihlášení