Rok 2023

Výjezdy JSDH Kožlí v roce 2023

Výjezdová jednotka Kožlí zasahovala v roce 2023 celkem u 31 mimořádných událostí

Z toho se jednalo o:
8 x požár
17x technickou pomoc
2x planý poplach
3x prověřovací / taktické cvičení