Historie kroužku mladých hasičů Kožlí

První dorostenecký oddíl dobrovolných hasičů byl v Kožlí založen v roce 1951. Se souhlasem rodičů se do něj přihlásili: Miloslav Časar, Jaroslav Čech (čp. 6), Libor Hlídek, Jiří Pecha (čp. 104), Zdeněk Rajdl, Jiří Rajdl, Tomáš Kulakov, Miloslav Baranyk (čp. 81), Miloslav Časar (čp. 32). V roce 1953 se k nim přidal také Jiří Čermák, Ladislav Hlídek, Ivo Tůma, Miloslav Časar (čp. 9), Josef Pavlík (čp. 100), Josef Kopic (čp. 50), Jaroslav Hlídek (čp. 23) a Josef Lebeda (čp. 56). Cvičitelem mladých hasičů byl zvolen Antonín Fialka, který proto také absolvoval čtyřtýdenní cvičitelský kurz. Během jednoho roku zvládli malí hasiči provést 20 teoretických a 20 praktických cvičení se stříkačkou. Na první soutěž se družstvo vypravilo v roce 1954 do Ledče nad Sázavou. Jejich umístění na soutěži však není nikde zaznamenáno.
V roce 1959 se soutěží zúčastnila již dvě družstva starších a mladších žáků. V okresní soutěži byli starší žáci první a ti mladší třetí. Slušné umístění si připsala obě družstva i v krajské soutěži.
Mladí hasiči pomáhali v roce 1959 také při hašení požáru místního kravína. Při výroční členské schůzi žákům poděkoval předseda JZD F.Hálek a podotkl, že mladí požárníci svým postupem a obětavostí zahanbili i několik místních obyvatel, kteří se vůbec záchranných prací nezúčastnili.

Mladí hasiči pomáhali také jako hlídky při žních. Například v roce 1962 fungovaly čtyři žákovské hlídky vždy po třech členech. Pole hlídaly nejen v Kožlí, ale i v Bohumilicích a Sechově. Ve stejném roce se družstvo žáků zúčastnilo pod vedením Miloslava Mendla soutěže v Lipnici nad Sázavou. Dorostenci porazili dalších třináct družstev, soutěž vyhráli a získali zlatý odznak. Za odměnu pro ně byl 15. července 1962 uspořádán zájezd hasičským autem do Tábora, na Orlík a Orlickou přehradu.
První místo a Zlatou plaketu získali koželští hasiči i na soutěži v Zahrádce 19. července 1964. V soutěži jednotlivců získal zlatou medaili Miroslav Pecha, stříbrnou Miloslav Hlídek a bronzovou Karel Burger.
V roce 1964 udělil také Ústřední výbor Československého svazu požární ochrany v Praze odznaky „Mladého požárníka“ Karlu Burgerovi, Miloslavu Hlídkovi, Jiřímu Nepovímovi, Josefu Musilovi, Miroslavu Pechovi a Miroslavu Pechovi (čp 175), Josefu Pechovi, Josefu Vosikovi a Rudolfu Veletovi.

V roce 1966 začal trénovat mladé hasiče Vlastimil Beznoska. Na okresní soutěži v Chotěboři skončili mladší žáci na druhém místě a žáci starší na místě čtvrtém.
V dalších letech se mladým hasičům začalo na soutěžích dařit. V roce 1967 se mladší žáci na oblastní soutěži ve Světlé nad Sázavou umístili ze sedmnácti družstev jako první. Družstvo starších žáků bylo čtvrté. Následující rok byl koželský dorost na okresní soutěži opět první. Družstvo v tomto roce mělo tyto členy: Karel Vojíř, Jiří Psota, Jaroslava Psotová, Jiří Nepovím, Jiří Storož, Miroslav Pecha, Karel Burger, Miroslav Pecha a Josef Vosika.

Při výborové schůzi 1. července 1968 upozornil okrskový velitel koželské hasiče na to, že požární jednota se více zaměřuje na pořádání zábav, zatímco cvičení s mládeží zaostává.
V následujícím roce 1969 byl referentem (cvičitelem) pro výchovu mládeže zvolen Josef Prchal (čp. 132) a pomocníkem Karel Vojíř ml. (čp. 47).

V roce 1971 bylo pro družstvo žáků zakoupeno 10 stejnokrojů za 95 Kčs. Tento rok se konala okrsková soutěž žáků v Kožlí. Obě družstva skončila na soutěži jako první. Za odměnu bylo pro žáky uspořádáno stanování v přírodě za vedení starších členů. Stanování na březích řeky Sázavy zachytil na svou kameru člen sboru Oldřich Karel. Barevný film byl promítán na jubilejní členské schůzi k 75. výročí trvání hasičského sboru v Kožlí dne 26. prosince 1972.
Tradice táborů mladých požárníků se zachovala i v dalších letech. V roce 1973 se ve dnech 22. až 29. července zúčastnilo stanování ve Zlaté zátoce 17 žáků z Kožlí. Vedoucími tábora byl Josef Vosika a Jiří Nepovím. Příští rok uspořádal OV ČSPO 14denní rekreaci na Sázavě pro dvě žákovská družstva.
Úspěšní byli hasiči i na hasičských soutěžích. V roce 1972 byla družstva mladších i starších žáků v okresním kole v Uhelné Příbrami první. V roce 1973 se konala okresní soutěž v Havlíčkově Brodě. Mladší žáci skončili na místě čtvrtém, starší žáci na druhém místě. Další rok na okresní soutěži v Herálci byli mladší žáci na prvním místě z jedenácti družstev, starší žáci se umístili na desáté pozici z celkem čtrnácti družstev.
V červenci roku 1975 byl pro mladé požárníky uspořádán zájezd do jižních Čech pod vedením Oldřicha Karla a Antonína Křepelky. Koželští hasiči si prohlédli Chýnovskou jeskyni, muzeum motocyklů na hradě Kámen, hvězdárnu na Kleti, přehradu Lipno a Jindřichův Hradec. Celkové náklady na zájezd činily 3 762 Kčs a byly uhrazeny z pokladny organizace.
Další akcí, kterou pořádal koželský sbor dobrovolných hasičů pro mladé požárníky, byl rekreační tábor na koupališti v Kožlí ve dnech 28. až 31. července 1976. Tábora, který vedl ředitel základní školy Josef Pavlíček, Evžen Rozkošný a Alena Pavlíčková se zúčastnilo 16 žáků.
Táboření na koupališti mělo velký úspěch, proto se akce další rok opakovala znovu. Tábor opět vedli manželé Pavlíčkovi a Ing. Petr Novotný z Výzkumného ústavu lesního a vodního hospodářství. Tábor trval 4 dny, zúčastnilo se ho 18 žáků, kteří si během akce mimo jiné zvyšovali požární odbornost. Celkový náklad na tábor byl 3 298 Kč, rodiče dětí uhradili 900 Kč, zbytek putoval z pokladny organizace.

V roce 1977 se mladí hasiči zapojili do celostátní hry Plamen, jejich vedoucím byl tento rok Miloslav Pecha.
V roce 1978 se konala okresní soutěž opět v Kožlí za lihovarem. Družstvo mladých požárníků však bylo během soutěže diskvalifikováno za neukázněnost.
Mladí požárníci se scházeli pravidelně každých 14 dní v hasičské zbrojnici. Plnili úkoly, které byly předepsány pro hru Plamen, učili se požární technice, probírali mapové značky nebo hráli šachy a další hry. Ve hře „Plamen 78“ skončili koželští hasiči v rámci okresu na 18. místě s celkovým počtem 690 bodů.

I v roce 1979 se 11 mladých hasičů zapojilo do hry Plamen. Družstvo vedl Petr Novotný. Příprava na soutěž byla zrušena pro delší nepřítomnost právě Petra Novotného v obci. Družstvo se tak nakonec hry nezúčastnilo.
V tomto roce také prozatím končí vedení mladých hasičů v Kožlí. I když během dalších let zazněly připomínky, že je potřeba zapojit do požární přípravy i mládež, kroužek mladých hasičů byl obnoven až v roce 1988. Tento rok se členové nově utvořeného dorosteneckého družstva zúčastnili okresní soutěže v Havlíčkové Brodě, kde skončili na sedmém místě. Kroužek mladých hasičů však neměl dlouhé trvání a pro nezájem byl na konci 80. let opět zrušen.

Znovu obnoven byl až v roce 1998, kdy se do kroužku přihlásilo 35 dětí. Bylo vytvořeno 5 družstev mladých hasičů, která se scházela každý týden v pátek v 17.00 hodin. Některé děti však bohužel přestal kroužek po krátké době bavit.
První soutěž absolvovalo družstvo starších žákyň a dorostenek v sobotu 20. května 2000 v Koutech. Starší žákyně skončily na druhém místě s časem 52 s., dorostenky byly třetí s časem 54 s. Druhá soutěž proběhla v Rejčkově v červnu 2001. Tentokrát dorostenky soutěž vyhrály, starší žákyně byly páté. Následující roky se obě družstva účastnila každoročně okrskových soutěží i tradičního Srandamače na hřišti v Kožlí.
V roce 2004 se do kroužku mladých hasičů přihlásili noví mladší žáci. V květnu 2005 se konala okrsková soutěž v Kozlově, tentokrát za Kožlí nastoupila tři družstva mladých hasičů, která obsadila třetí, čtvrté a páté místo. O rok později byli na soutěži v Hněvkovicích mladí hasiči druzí a čtvrtí.
V roce 2009 měl kroužek mladých hasičů 23 členů, kteří utvořili 3 soutěžní družstva: 2 chlapecká – starší a mladší a 1 družstvo starších dívek. První soutěž mladších chlapců proběhla v květnu 2010 v Koňkovicích. Mladší chlapci byli pátí, dívky se umístily čtvrté a starší žáci soutěž vyhráli.

Od roku 2011 se však družstva mladých hasičů nedařilo poskládat. Až do roku 2016…
Čerpáno z kroniky Sboru dobrovolných hasičů Kožlí.