Technická pomoc

V neděli 8. listopadu provedla jednotka v počtu 3 mužů tlakové čištění kanalizace u p. Beladové.