Mikulíšská nadílka 2023 a zahájení adventu

V sobotu 2. prosince jako každý rok pořádal náš sbor v kulturním domě Mikulášskou nadílku. Naše Mikulášská rodina se letos rozrostla na Mikuláše, čtyři anděly a pět čertů. Jelikož hustě sněžilo a na silnicích bylo spousty sněhu, a ke všemu řádila chřipka, přišlo oproti jiným rokům málo dětí. I tak byla atmosféra v sále výborná. Děti recitovaly básničky, a za to obdržely od Mikuláše balíčky s dobrotami. Odpoledne se vydařilo.

Druhý den v neděli jsme slavnostně zahajovali advent a rozsvěceli vánoční stromky. Kulturní program předvedly děti ze Základní a mateřské školy Kožlí. Pro obrovské množství sněhu v parku se vystoupení uskutečnilo na ploše před hasičskou zbrojnicí. Sešly se spousty lidí a všichni si program chválili. Hasiči zajišťovali pro účastníky zázemí v hasičské zbrojnici. Podávali též občerstvení v podobě teplých nápojů a párků v rohlíku.

Touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří se na akcích podíleli, ale i těm kteří se jich zúčastnili a podpořili naši činnost.