Konec prázdnin a dětský den v Kamenné Lhotě

V sobotu 26. srpna se uskutečnila tradiční akce Loučení s prázdninami.Konala se opět na dvoře kulturního domu a s opékáním selete.  Sešli se tu členové sboru s rodinami a další přátelé. Příjemnou zábavu nám na chvíli překazila bouře s vichřicí a silným deštěm, která se přihnala v deset hodin. Měli jsme spoustu práce, aby nám vítr neodnesl stan a voda se valila všude. Po odeznění bouře se všichni přesunuli dovnitř, kde zábava pokračovala dál.

Ten den v odpoledních hodinách se na pozvání SDH Kamenná Lhota naši mladí hasiči se svými  vedoucími zúčastnili jejich Dětského dne.

Děti si mohly zaskotačit na skákacím hradu a plnit různé disciplíny. Za splnění  dostávaly žetony, za které si potom mohly nakoupit různé odměny. Na závěr proběhla soutěž v netradičním požárním útoku. Soutěžící děti musely natáhnout hadice přes různé překážky a na konci dráhy uhasit dům z papírových kartonů. Protože se všem podařilo domy uhasit, zvítězila všechna družstva. Při nástupu družstva obdržela medaile a nějaké sladkosti.

Strávili jsme v Kamenné Lhotě příjemné odpoledne.