Dětský den a Pohádkový les 2023

Akce oslavy Dne dětí se uskutečnila v sobotu 3. června od 13 hodin. Jako každý rok začalo odpoledne Pohádkovým lesem. Vytyčili jsme trať se dvanácti pohádkovými stanovišti. Na nich děti plnily úkoly a dostávaly odměny. Další program následoval na hřišti. I zde si děti mohly vyzkoušet nejrůznější disciplíny. Po celé odpoledne byla vystavena hasičská technika. V pravidelné ukázce se mohli diváci na vlastní oči přesvědčit, co se stane, když pánev, kde se vznítí tuk, hasíme vodou. (video) Proběhly i ukázky z práce mladých hasičů. Jelikož letos bylo teplé počasí, mohly se děti na závěr vyřádit v připravené pěně. (video) Ta měla asi největší úspěch.

Jen tak pro zajímavost: Pohádkovým lesem prošlo 140 dětí. V lese účinkovalo 32 pohádkových postav. Dalších 21 lidí zabezpečovalo občerstvení a činnost na hřišti. Kdo ví, kolik práce a času při přípravě a pořádání takovéto akce to stojí, ten to ocení. Nejde jen o samotný dětský den, přípravy kostýmů a rekvizit začaly už měsíc předem. Nakonec samotná příprava akce a úklid zabrala celý víkend.

Chceme touto cestou všem, kdo se na akci podíleli, poděkovat. Poděkovat chceme i lidem, kteří s dětmi přišli. Těšíme se na vás i příští rok.

Více fotek ve fotoalbu