Zimní akce 2023

Maraton akcí se rozeběhl hned po Výroční valné hromadě. Dne 14. ledna čtyři party našich členů obešly vesnici, aby pozvaly občany na náš tradiční hasičský ples.
Ples se konal 28. ledna v Kulturním domě v Kožlí. Po dvouleté covidové odmlce nám již po třinácté zahrála kapela E.M.I.L z Havlíčkova Brodu. Zábava probíhala až do ranních hodin. O půlnoci proběhlo losování bohaté tomboly. Tímto děkujeme všem sponzorům.
V sobotu 11. února jsme uspořádali dětský karneval. Po čtrnácté hodině zaplnily sál děti se svými rodiči.
K tanci i poslechu nám hudbu zajišťoval pan Tvrdík ml. Děti plnily soutěže, za které dostávaly drobné odměny. Organizování soutěží se letos chopily mladé hasičky. Musíme je pochválit, protože si vedly velmi dobře. Na závěr karnevalu byly vyhlášeny porotou nejlepší masky i tanečníci. Všichni byli za svoji snahu odměněni.

Dětský karneval – Fotoalbum

18. února se za doprovodu hudby Vysočina vydalo po vsi 18 masopustních masek na tradiční maškarní rej.
Ve vsi přibyly další domy, proto jsme letos vyrazili o půl hodiny dříve. I přesto obchůzka trvala do pozdních odpoledních hodin. Děkujeme všem za pohoštění a drobné finanční dary, ty nám umožňují pořádat akce pro děti a financovat kroužek mladých hasičů. Po ukončení reje jsme si pochutnali na výborném guláši v pohostinství u Pechů.
Večer se konala Maškarní taneční zábava opět s hudbou Vysočina. Že po Covidu chodí na akce méně lidí, jsme si zvykli. Letos bohužel přišlo i málo masek. Obsluha baru letos figurovala ve stylových krojích První republiky. Všichni se výborně bavili v tanci i u stolu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hasičům i nehasičům, kteří nám s přípravou všech akcí jakkoli pomáhali. Děkujeme též všem lidem, kteří se našich akcí zúčastnili, a tím nás podpořili. Ačkoli je situace složitá, budeme se snažit tyto tradice dál udržovat a podporovat kulturní i ostatní dění v naší vesnici.
Ještě jednou děkujeme.

Maškara 2023 – Fotoalbum

Foto kapely Vysočina