Jubileum 90. let – Bohuslav Prchal st.

Dne 18. února oslavil náš čestný starosta pan Bohuslav Prchal st. 90. narozeniny. K tomuto výročí mu bylo na výroční schůzi předáno Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. K jeho životnímu jubileu mu přejeme do dalších let hodně zdraví a všechno nejlepší. Veliký dík za jeho vykonanou práci.


Výbor SDH