Zimní akce 2022

Dne 10. listopadu se děti z kroužku MH zúčastnily lampionového průvodu, který pořádala Základní škola Kožlí. Dospělí členové zajišťovali doprovod a řídili dopravu.

V neděli 26. listopadu při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku zajistil náš sbor pro účastníky občerstvení v podobě svařeného vína, čaje a grogu. Kulturní program zajistila základní škola.

3. prosince jsme činnost v roce 2022 zakončili tradiční Mikulášskou nadílkou. Na Mikuláše, čtyři anděly a pět čertů se přišlo podívat skoro padesát dětí. Balíčky, které obdržely, byly hrazeny z pokladny SDH.