Loučení s prázdninami 2022

V sobotu 27. 8. 2022 pořádal náš sbor na rozloučení s prázdninami tradiční posezení s opékáním seletev Kulturním domě Kožlí. Na dvoře se sešli aktivní členové sboru s rodinami a další přátelé, kteří nám pomáhají s veškerou naší činností. Strávili jsme příjemné odpoledne a dobrá zábava probíhala do pozdních hodin.