Okrsková soutěž Kožlí 2022

Dne 14. května se uskutečnila soutěž okrsku č. 18. Na výboru okrsku bylo dohodnuto, že se bude konat po pěti letech u nás v Kožlí. Příprava akce nebyla jednoduchá, jelikož se uskutečnila po dvouleté covidové odmlce. Netušili jsme, kolik lidí se asi sejde, a jelikož se dva roky nepořádaly žádné výdělečné akce, finanční možnosti byly také omezené. Myslím si, že se nakonec povedlo připravit perfektní zázemí, jak pro soutěžící, tak pro diváky. Těch se nakonec sešlo velké množství, jelikož se vydařilo i počasí.

Do soutěže se přihlásilo 11 družstev mužů, 2 družstva žen, 8 družstev dětí.

Kožlí postavilo dvě družstva dětí a družstvo mužů. Všechny naše týmy se poctivě připravovaly. Bohužel, u dětí, v důsledku úrazů a nemocí, jsme mohli na start postavit jen polovinu malých hasičů. Přesto obě dětská družstva ve dvou kategoriích obsadila krásná třetí místa. Vyhlídky na dobré umístnění měli i muži. Sporným rozhodnutím rozhodčích však byli diskvalifikováni. Diskusi o práci rozhodčích na soutěžích chceme otevřít na příští schůzi okrsku.

Tímto bych rád poděkoval všem, kteří akci připravovali za jejich práci, soutěžícím za účast a sportovní chování, a divákům za to, že nás přišli podpořit a vytvořili příjemnou atmosféru.