Shromáždění představitelů SDH 2022 – Jeřišno

V sobotu 26. 3. 2022 jsem se jako starosta sboru zúčastnil Shromáždění představitelů SDH, které se konalo v Jeřišně. Podrobnosti o průběhu jednání najdete na stránkách OSH Havlíčkův Brod.

Usnesení_26.3.2022.pdf [PDF, 130 kB]

Program_jednání.pdf [PDF, 106 kB]

Chtěl bych zde zmínit jednání o navýšení členských příspěvků o 100 Kč.

Bohužel přes náš nesouhlas s tímto krokem, byl tento bod schválen. Ze 119 hlasujících bylo 100 pro, 14 proti, 5 se zdrželo hlasování. Ještě před shromážděním, jsme všem sborům okresu poslali emailem dopis tohoto znění:

„Vážené kolegyně a kolegové,

na poslední schůzi okrsku jsme se dozvěděli o plánovaném záměru OSH Havlíčkův Brod, které se týká zvýšení příspěvků za člena SDH. Toto zvýšení o sto procent v této těžké době se nám zdá ze strany OSH jako nerozumné. Zvláště vůči starým zasloužilým členům důchodcům a dětem. Hlasovat o tom má Shromáždění delegátů. Za děti platíme příspěvky ze společné pokladny. V této době, kdy nelze pořádat výdělečné akce, je to cesta do neznáma. Myslíme si, že je potřeba se k této věci vyjádřit. Bojíme se totiž velkého úbytku členů SDH. Navrhujeme příspěvky zachovat, nebo zrušit poplatky členům ve starobním důchodu a dětem. Rádi bychom znali váš názor. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese sdh.kozli@email.cz

Výbor SDH Kožlí“

 

Na tento dopis nám bohužel odpověděli pouze kolegové z SDH Hradec, Sdělili, že v tom nevidí žádný problém.

Musíme se tedy smířit s tím, že budeme platit od příštího roku více, i když s tím nesouhlasíme.

O výši příspěvku budeme hlasovat na příští výroční schůzi.

Foto OSH Havlíčkův Brod