Výroční valná hromada 2022

Výroční valná hromada se konala 12. března od 18. hod v restauraci u Pechů. Sešli jsme se v poněkud v jiném čase, než jsme byli zvyklí a po dlouhé dvouleté odmlce. Nařízení vlády kvůli Covidu nám nedovolovala takovéto akce organizovat. Zrušena byla i většina kulturních a soutěžních akcí, které jsme pravidelně pořádali. Výbor SDH se v tomto období scházel dle potřeby. Sešel se v roce 2020 10krát a v roce 2021 8krát. V plném rozsahu fungovala pouze výjezdová jednotka.

V roce 2022 náš sbor slaví 125. výročí vzniku.

Schůze se zúčastnilo 32 členů. Členská základna má k 1.1. 2022 84 členů (68 dospělých, 16 dětí). Všechny informace o dění v našem spolku najdete na našich webových stránkách.

Schůzi zahájil starosta sboru. Všechny přivítal a vzpomenul na členy, kteří zemřeli od poslední valné hromady.

Byli to:

 1. p. Hurt Jaroslav člen od r. 1962
 2. p. Vojíř Karel člen od r. 1966
 3. Musil Jaroslav člen od r 1977  
 4. Burger Pavel člen od roku 1984
 5. Urban František člen od roku 1984

ČEST JEJICH PAMÁTCE

 

Program schůze:

 1. Odsouhlasení programu jednání: starosta sboru
 2. Správa o činnosti sboru: velitel
 3. Finanční správa: hospodářka
 4. Správa revizní komise: revizor
 5. Předání ocenění: starosta okrsku, starosta sboru

Oceněným členům blahopřejeme.

 1. Diskuse
 2. Schválení usnesení: starosta sboru

Usnesení z výroční schůze je k nahlédnutí v písemné podobě u starosty sboru.

 1. Závěr: starosta sboru

V diskusi se rozeběhla bouřlivá debata o chystaném kroku OSH Havlíčkův Brod. Týká se zvýšení členských příspěvků o 100 Kč. Většina diskutujících s tímto krokem nesouhlasila.

To jsme zanesli i do usnesení Valné hromady.

Usnesení výroční schůze bylo schváleno všemi hlasy.

Po skončení jednání následovalo občerstvení.

Děkujeme všem hasičů i přátelům hasičů za jejich činnost v uplynulém nelehkém období a těšíme se na další naší spolupráci v roce 2022.