Ukázka pro Základní a mateřskou školu Kožlí

V měsíci listopadu proběhla ukázka naší techniky pro děti ze základní školy. Akce začala na dětském hřišti, kde proběhla ukázka práce s plošinou a slaňování. Potom jsme se přesunuli k hasičské zbrojnici. Zde jsme dětem předvedli naši techniku a veškerou výzbroj a výstroj v ní. Vidět mohly zvedání techniky pomocí vaků a práci v dýchacím přístroji. Prohlédly si i vnitřky aut. K dětem ze školy se přidaly i tři třídy z mateřské školky. Na závěr jsme děti pozvali k prohlídce budovy zbrojnice, kde jsme jim ukázali náš prapor a vycházkové uniformy. Stručně jsme je seznámili i z historií našeho sboru.

Myslíme, že se akce líbila a všichni byli spokojeni.