Schůze a školení jednotky – duben 2021

V sobotu 24. dubna jednotka provedla zkoušku a údržbu naší výjezdové techniky, úklid hasičské zbrojnice, také byly odjety kondiční jízdy s CAS 25 RTHP. Dále v areálu Zemka Kožlí provedla jednotka tlakovou zkoušku požárních suchovodů u budovy dílen a na silech.