Technická pomoc – odstranění stromů

V pondělí 28. prosince v 19.57 hodin byl jednotce vyhlášen poplach pomocí výjezdových SMS na technickou pomoc – odstranění spadlého stromu u obce Horní Paseka. Jednotka vyjela s CAS K 25 v počtu 1+7.  Na místě byly dva spadlé stromy v komunikaci, zcela bránící provozu. Jednotka stromy za pomoci motorové řetězové pily rozřezala a odstranila. Po zprůjezdnění komunikace se vrátila na základnu.