Shromáždění delegátů OSH Havlíčkův Brod 2020

Shromáždění delegátů se konalo 5. září 2020 v Krásné Hoře. Jako zvolený delegát se zúčastnil jednání starosta sboru p. Prchal. Schůze probíhala podle schváleného programu. Proběhly i volby do funkcí v orgánech OSH Havlíčkův Brod.

Do hlavních funkcí byli zvoleni:

Josef Stejskal- starosta OSH

Jiří Rainiš– 1. náměstek starosty

Jan Cihlář- náměstek starosty

Karel Kutlvašr- náměstek starosty

Pavel Rutsch – náměstek starosty

Jaroslav Moravec – vedoucí OKRRNa závěr bylo schváleno usnesení.