Technická pomoc Kožlí

Dne 10. července 2020 v 17:46 byla jednotka za pomoci výjezdových SMS vyslána k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v obci Kožlí. Mělo se jednat o bláto a vodu na zahradě za domem. Jednotka vyjela s CAS K 25 v počtu 1+6. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o poškozenou kanalizaci, která prosakovala do okolí. Dále bylo zjištěno, že kanalizace není nikde napojena a nemohlo být tedy provedeno pročištění tlakovou vodou. Poškozené místo se nacházelo na zahradě a bezprostředně nijak neohrožovalo přilehlý dům ani jiný majetek a jednotka se vrátila na základnu.