Lampionový průvod 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu. 2019 od 17 hodin pořádala Základní škola a Mateřská škola Kožlí lampionový průvod. Početný průvod, v jehož čele šel kůň s jezdkyní, prošel předem vyznačený okruh obcí. Do průvodu se zapojil i náš kroužek mladých hasičů. Členové naší výjezdové jednotky provedli požární dohled a zajištění bezpečnosti provozu.