Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

V sobotu 29. června proběhlo slavnostní otevření a zahájení provozu v nové hasičské zbrojnici. Pro členy sboru začal den už ráno přípravami na slavnostní otevření a zajištění celé akce. Oficiální část pro veřejnost začala o půl druhé slavnostním nástupem před novou zbrojnicí a rozhoukáním poplachové sirény. Úvodního slova a představení hostů se ujal starosta obce a velitel sboru Václav Husák. Za hosty se zúčastnil europoslanec Mgr. Tomáš Zdechovský, za HZS brigádní generál ing. František Zadina, podporučík Jan Šimanovský, za SDH starosta OSH Havlíčkův Brod Josef Stejskal, náměstek starosty OSH Havlíčkův Brod Jan Cihlář, za zasloužilé hasiče Jaroslav Nácovský, a farář ThDr. Jan Bárta. Hosté pohovořili o rozvoji obce a důležitosti hasičů v dnešní době, popřáli jednotce výjezdy se šťastným návratem do zbrojnice.Pan Stejskal předal starostovi sboru čestné uznání OSH Havlíčkův Brod pro náš sbor. Poté pan farář ThDr. Jan Bárta pronesl krátkou modlitbu a požehnal nové budově. Následovalo slavnostní přestřižení pásky a otevření výjezdových vrat, kdy si občané mohli budovu kompletně zevnitř prohlédnout. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení zdarma, ukázka výjezdové techniky, jak naší tak i profesionální ze stanice Ledeč. U této příležitosti probíhal i den otevřených dveří Základní školy Kožlí.

Více fotek ve fotoalbu