Valná hromada 2018

V sobotu 29. prosince 2018 se uskutečnila v hostinci u Pechů Valná hromada SDH Kožlí.Začátek byl v 18 hodin. Schůze se zúčastnilo 38 členů a 14 hostů.
Jednání zahájil starosta spolku p. Prchal. Všechny přivítal a nato jsme minutou ticha uctili památku členů zesnulých v roce 2018. Byli to:
p. Čech Jaroslav – člen od roku 1963
p. Brzoň Josef – člen od roku 1976
p. Švec Jiří – člen od roku 1963
p. Kopecký Karel – člen od roku 1977
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Následovala zpráva velitele p. Husáka. Nejprve nás seznámil s činností výjezdové jednotky naší obce.
Jednotka zasahovala v průběhu roku u 9 událostí. Z toho se jednalo 3x o požár, 1x o technickou pomoc, 4x planý poplach, 1x taktické cvičení. V roce 2018 probíhala pravidelná školení a brigády.
V tomto roce obec pořídila za dotace nový dopravní automobil.
Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Kamenné Lhotě. Muži tam obsadili 7. místo, starší děti 3. místo a mladší děti 2. místo. Uspořádali jsme devět kulturních akcí, z toho čtyři pro děti. Podrobnosti a foto z těchto akcí najdete na našich stránkách.
Druhým bodem byla zpráva hospodářky p. Cicvárkové, která nám podrobně přednesla hospodaření s finančními prostředky spolku za rok 2018. U ní bylo možné po skončení schůze zaplatit členské příspěvky. Kdo tak neučinil, může zaplatit u p. Cicvárkové nebo na obecním úřadě.
Třetím bodem byla zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda p. Prchal Jan. Komise provedla kontrolu finančního hospodaření, kde neshledala žádné závady.
V diskuzi promluvil i starosta okrsku p. Cihlář. Na závěr předseda p. Prchal přednesl návrh usnesení. Po schválení tohoto návrhu schůzi ukončil.
Následovalo občerstvení.