Poděkování

Výbor SDH Kožlí děkuje všem hasičům i nehasičům, kteří nám moc pomohli při přípravě oslav 120. výročí našeho spolku a pořádání dětského dne na hřišti v Kožlí. Bez obětavé pomoci všech bychom nebyli schopni takovéto akce uspořádat. Dík patří také všem sponzorům, ať už finančním nebo věcným. Všem ještě jednou velký dík.

Výbor SDH Kožlí

Připravované akce

Momentálně nepřipravujeme žádnou akci.

Více v rubrice Aktuality

Pro členy SDH

V současně době jsou z bezpečnostních důvodů a nařízení opatření vlády ČR všechny školení JSDH, schůze výboru SDH a schůzky Mladých hasičů Kožlí až do odvolání zrušeny.

Facebook

Přihlášení