Poděkování

Výbor SDH Kožlí děkuje všem hasičům i nehasičům, kteří nám moc pomohli při přípravě oslav 120. výročí našeho spolku a pořádání dětského dne na hřišti v Kožlí. Bez obětavé pomoci všech bychom nebyli schopni takovéto akce uspořádat. Dík patří také všem sponzorům, ať už finančním nebo věcným. Všem ještě jednou velký dík.

Výbor SDH Kožlí