Technická pomoc – čerpání vody

14. května se přes náš region přehnala bouře s přívalovým deštěm. Asi 30 minut po odeznění bouře byla pomocí SMS zpráv svolána jednotka na technickou pomoc. Jednalo se o čerpání vody ve firmě Sudex. Po příjezdu bylo zjištěno, že byla vodou z okolních svahů zatopena jáma pro stavbu nové haly. V jámě se nacházela zdvihací plošina, automobilový jeřáb a stavební materiál. Voda se začala přelívat přes okraj a hrozilo zaplavení výrobní haly. Okamžitě bylo nasazeno plovoucí čerpadlo. Voda, která se valila po silnici, byla přehrazena a odkloněna do vedlejšího kanálu. Rovněž byly vyčištěny všechny zanešené odtokové kanály. Tímto opatřením bylo zabráněno zatopení haly. Později přijela jednotka profesionálních hasičů z Ledče, kteří měli práci na sídlišti a na Habrecku. Tito nasadili druhé plovoucí čerpadlo. Asi po dvou hodinách čerpání již voda neohrožovala okolí, a tak bylo staveniště předáno firmě a jednotky se vrátily na základny.
V katastru naší obce způsobila voda škodu pouze na polích.