První schůzka mladých hasičů

Ve středu 14. září 2016 se koná zahajovací kroužek mladých hasičů. Začátek je v 18 hodin u hasičské zbrojnice. Zveme všechny děti i rodiče.

Program:
Dořešení termínu a času konání kroužku, organizační záležitosti. (Účast alespoň jednoho z rodičů žádoucí.)
Ukázka a seznámení se soutěžním nářadím a hasičskou technikou.
Soutěž ve zručnosti a rychlosti.