Brigády během roku 2016

V měsíci dubnu proběhly dvě brigády na opravu hasičské cisterny.
V měsíci květnu to byly tři brigády na opravu PS-12, tlakové čištění kanalizace a zalévání nově vysazených stromků.
Dne 18. června se 15 našich členů zúčastnilo brigády na vyklízení domu u Beladových.