Čistá Vysočina 2016

Ve středu 20. dubna v 17:00 hod proběhla brigáda „Čistá Vysočina“. Jedná se o úklid krajnic silnic v okolí naší vesnice od nahromaděného odpadu. Letos se sešlo 30 dospělých i dětí, hasičů i nehasičů. Bylo uklizeno nejen okolí všech silnic, ale i obě čekárny a jejich okolí, dětské hřiště, prostor okolo kontejnerů u obecního úřadu, okolí kulturního domu a hasičské zbrojnice. Děti ze školy se do akce zapojily dopoledne. Všem, kteří na brigádu přišli, patří veliký dík.