Maškara 2016

Průvod po vsi vyšel v sobotu 6. února v 11 hodin od hasičské zbrojnice. Dvacet pět masek za doprovodu kapely Vysočina se vydalo na veselou, ale dlouhou pouť, která se protáhla do podvečerních hodin. Po skončení průvodu se podávalo občerstvení v hostinci u Pechů.
Večer následovala taneční zábava, kde hrála opět kapela Vysočina. Bar se letos změnil v Saloon a jeho návštěvníci se tedy ocitli na Divokém západě. Účastníci plesu hlasovali o nejkrásnějších maskách, které byly o půlnoci odměněny.
Zábava probíhala až do ranních hodin.
O týden později se konal masopust pro nejmenší. Dětský karneval začal ve 13 hodin a sál byl brzy do posledního místa naplněn. Odpoledne komentoval a hudbu pouštěl DJ Bříza. V průběhu odpoledne pro děti probíhaly soutěže za sladké odměny.
Tímto se uzavřela série zimních akcí, kterou nazýváme „Hasičské léto“. Všem, kteří se zapojili do příprav a realizací těchto akcí, patří dík.

Více fotek z průvodu

Foto z večerní taneční zábavy