Výroční schůze 2015

V sobotu 26. prosince 2015 se uskutečnila v hostinci u Pechů Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Kožlí. Začátek byl v 18 hodin. Schůze se zúčastnilo 38 členů a 13 hostů.
Jednání zahájil starosta spolku p. Prchal. Všechny přivítal a nato jsme minutou ticha uctili památku členů zesnulých v roce 2015. Byli to:
p. Brzoň František – člen od roku 1962
p. Pavlík Josef – člen od roku 1962
p. Pecha Vladimír – člen od roku 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Následovala zpráva velitele p. Husáka. Nejprve nás seznámil s činností výjezdové jednotky naší obce.
Jednotka zasahovala v průběhu roku u 11 událostí, z toho 9x u požáru, 1x technická pomoc při odstraňování stromů, 1x prověřovací cvičení.
V roce 2015 proběhla školení velitelů v Havlíčkově Brodě, strojníků v Havlíčkově Brodě a řidičů ve Světlé nad Sázavou. Školení členů výjezdové jednotky provádí velitelé družstev v obci.
Do výjezdové jednotky bylo letos přijato i několik mladých členů. A v neposlední řadě byla od města Chrastava zakoupena za cenu 400 000 Kč starší cisterna CAS K25 Liaz 101. Tato cisterna byla svěřena odborné firmě, která provádí drobné opravy na vozidle a modernizaci nástavby. Po skončení těchto oprav bude Liazka zařazena jako výjezdové vozidlo. V roce 2015 uskutečnil náš spolek tři brigády, jednak na údržbě techniky, hasičárny, čekárny a kulturního domu, ale i na úklid obce a jejího okolí. Zúčastnil se tří soutěží. Uspořádal šest kulturních akcí, z toho tři pro děti. Podrobnosti a foto z těchto akcí najdete na našich stránkách.
Druhý bod byla zpráva hospodářky p. Cicvárkové, která nám podrobně přednesla hospodaření s finančními prostředky spolku za rok 2015. U ní bylo možné po skončení schůze zaplatit členské příspěvky. Kdo tak neučinil, měl by zaplatit do konce měsíce ledna 2016 u p. Cicvárkové nebo na obecním úřadě.
Třetí bod byla zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda p. Prchal Jan. Komise provedla kontrolu finančního hospodaření, kde neshledala žádné závady. Předseda také pochválil soutěžní družstvo za reprezentaci obce a našeho spolku na Dni hasičů v Havlíčkově Brodě.

V diskusi promluvil velitel stanice Ledeč nad Sázavou ppor. Šimanovský, starosta okrsku p. Cihlář, starosta našeho sboru p. Prchal. Jelikož nikdo další do diskuse chuť neměl, starosta p. Prchal nechal schválit návrh usnesení a schůzi ukončil.

Na závěr bylo podáno občerstvení z kuchyně rodiny Pechových, kterým za vzornou obsluhu děkujeme.

Na závěr ruku chceme poděkovat všem hasičům i přátelům hasičů za práci, kterou v průběhu roku pro spolek a obec vykonali, rodinným příslušníkům za pochopení. Všem přejeme do nového roku 2016 hodně zdraví, a aby vyšel každému podle jeho přání.

Výbor SDH

Fotografie z akce ve fotoalbu