Den hasičů 2015

Dne 19. září 2015 se uskutečnil ve sportovním areálu Humpolecká (dříve Dukla) jubilejní 20. ročník prestižní hasičské soutěže nazvaný Den hasičů. Celodenní program soutěže je poděkováním HZS Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod sborům dobrovolných hasičů v našem okrese za celoroční spolupráci a zároveň je prověrkou akceschopnosti výjezdových jednotek zařazených do Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina.

Program dne byl složen z následujících kategorií:
1. Pohár vedoucího IZS ÚO Havlíčkův Brod – výjezdové jednotky
2. Pohár vedoucího prevence ÚO Havlíčkův Brod – ženy
3. Pohár velitele stanice Havlíčkův Brod – veteráni
4. Pohár velitele stanice Světlá nad Sáz. – mladší mládež
5. Pohár velitele stanice Chotěboř – starší mládež

Naše sdružení přihlásilo 1 družstvo do soutěže výjezdových jednotek obcí. Této disciplíny se účastnilo 24 jednotek z celého okresu Havlíčkův Brod. Vlastní provedení požárního útoku bylo zpestřeno rozlosováním jednotlivých úkonů členů každého družstva, takže nikdo do poslední chvíle netušil, co bude dělat. Po provedení útoku musel být veškerý materiál uložen v cíli na plato. Až do této doby byl měřen čas jednotlivým soutěžním družstvům. Naši borci obsadili slušné 9. místo v celkovém pořadí.
Za tuto reprezentaci jim chceme poděkovat. Dík patří i realizační skupině.

Foto Krajského sdružení hasičů

www.dh-vysocina.cz