Valná hromada 2014

V sobotu 27. prosince 2014 se konala výroční valná hromada v hostinci u Pechů. Schůze začala v 18 hodin. Zúčastnilo se jí 52 členů a 7 hostů. Za okrsek č. 18 to byl starosta okrsku p. Cihlář a velitel okrsku p. Krátký. Schůzi zahájil starosta SDH Kožlí p. Prchal. Po něm následovala podrobná zpráva velitele p. Husáka o činnosti našeho sboru za rok 2014 a plán akcí na rok 2015. Poté přednesla zprávu naše pokladní p. Cicvárková o hospodaření za končící rok.
Jako další bod programu byly volby do výboru a kontrolní komise našeho sboru. Všichni navržení členové byli valnou hromadou schváleni.
Nový výbor bude pracovat v tomto složení:
Prchal Bohuslav st.
Husák Václav
Vojíř Karel st.
Vojíř Josef
Prchal Jiří
Prchal Bohuslav ml.
Vojíř Karel ml.
Čermák Miloslav
Karel Oldřich
Cicvárková Jaroslava
Pešek Pavel
Urban Jan
Cicvárek Pavel ml.
Kontrolní a revizní komise:
Prchal Jan
Šafařík Milan ml.
Křepelka Josef
Delegát na okresní konferenci:
Čermák Miloslav

Všem novým i staronovým zvoleným členům blahopřejeme.
V diskusi vystoupili oba představitelé okrsku. Na závěr přednesl starosta návrh usnesení a schůzi ukončil.
Poté bylo připraveno dobré občerstvení z kuchyně majitelů restaurace rodiny Pechových. Za vzornou obsluhu jim děkujeme.
V průběhu jednání se vybíraly členské příspěvky. Kdo se schůze nezúčastnil nebo nezaplatil, může tak učinit do konce měsíce ledna na obecním úřadě.