Ohlédnutí za rokem 2013

Členská základna
K 31. 12. 2013 má naše organizace 91 členů, z toho 10 žen. V roce 2013 jeden člen zemřel, jeden se odhlásil. Přijato bylo 10 nových členů. Výbor organizace se schází na svých pravidelných i mimořádných schůzích. Pravidelné se konají každé první úterý v měsíci v hostinci u Pechů. Jsou veřejné, může na ně přijít každý člen spolku.
Starosta spolku se zúčastnil Okresního shromáždění představitelů sborů v České Bělé. Dva členové zastupovali náš spolek na výroční valné hromadě okrsku č. 18 v Bojišti.
Byla zorganizována brigáda na úklid kulturního domu. Akce Čistá Vysočina a brigáda na údržbu techniky a úklid okolo hasičské zbrojnice .
Výjezdová jednotka
V roce 2013 jednotka vyjela k 8 událostem: 5x k požáru, 2x technická pomoc ? odstraňování nebezpečných stavů (likvidace padlých stromů po vichřici), 1x námětové cvičení.
Školení mužstva: školení profesní způsobilosti řidičů Havlíčkův Brod, nositelů dýchací techniky Ledeč n. S., velitelů družstev a strojníků Havlíčkův Brod a školení obsluh motorových pil Havlíčkův Brod.
Jednotka se zúčastnila dvou soutěží: okrskové v Kamenné Lhotě  11. místo, Dne hasičů v Havlíčkově Brodě – 19. místo.
Všechny informace jsou podrobně rozepsány na našich stránkách. Letos se nám bohužel nedařilo dávat některé informace na stránky včas, tento nedostatek bychom chtěli v následujícím roce odstranit a pohotově vás informovat o dění spolku hasičů Kožlí.

Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2014 všem hasičům, přátelům hasičů i jejich rodinám přejí administrátoři webu.