Školení členů zásahové jednotky

Jednu sobotu v měsíci březnu se zúčastnili 3 členové školení Profesní způsobilosti řidičů v Havlíčkově Brodě.
V pátek o týden později se 7 členů zúčastnilo školení nositelů dýchací techniky na stanici v Ledči nad Sázavou.
V měsíci dubnu proběhlo školení velitelů družstev a strojníků v Havlíčkově Brodě. Proškoleno bylo 7 členů výjezdové jednotky.
Další sobotu se tito členové zúčastnili školení obsluh motorových pil v Havlíčkově Brodě.