Výroční valná hromada okrsku

Koncem února se uskutečnila v Kulturním domě v Bojišti Výroční valná hromada okrsku č. 18. Byla zde zhodnocena činnost za rok uplynulý a nastíněny akce na rok příští. Účastníci byli též seznámeni s plány financování hasičů v České republice na rok 2013 a se změnami v pojištění hasičských jednotek. V diskuzi se probraly problémy spojené s naším okrskem. Za naši organizaci se schůze zúčastnil pan V. Husák a pan B. Prchal ml.