Výroční valná hromada

V sobotu 29. 12. 2012 proběhla v hostinci u Pechů Výroční valná hromada. Akce se konala u příležitosti 115. výročí založení spolku. Schůzi zahájil předseda spolku p. Bohuslav Prchal. Po něm přednesl obšírnou zprávu o veškeré činnosti spolku velitel p. Václav Husák. Následovala zpráva hospodářky p. Jaroslavy Cicvárkové. Dále byl projednán návrh na ukončení členství hasičů, kteří dluží na příspěvcích za dva a více let a nezaplatí je do konce roku 2012.Do diskuze se opět nikdo nepřihlásil, a tak p. Prchal schůzi ukončil. Následovalo občerstvení.Valné hromady se zúčastnilo 46 hasičů a 7 hostů.

Připravované akce

Momentálně nepřipravujeme žádnou akci.

Více v rubrice Aktuality

Pro členy SDH

V současně době jsou z bezpečnostních důvodů a nařízení opatření vlády ČR všechny školení JSDH, schůze výboru SDH a schůzky Mladých hasičů Kožlí až do odvolání zrušeny.

Facebook

Přihlášení