Okrsková soutěž 2012

V sobotu 19. května proběhla soutěž okrsku č. 18 na nově upraveném hřišti v Dolním Městě. Do soutěže se přihlásilo 16 mužských a 4 dětská družstva. Nám se letos nepodařilo dát dohromady ani dětské ani ženské družstvo. Postavili jsme tedy dvě družstva mužů. Jedno ze starších kluků, kteří cvičili za muže poprvé, a druhé složené ze zkušenějších hasičů. Na 100m překážek skončili mladší hoši na výborném 3. místě, starší na místě 9. V požárním útoku se situace obrátila. Mladší skončili na 14. a starší na 8. místě. Obě mužstva absolvovala požární útok bez vážnějších chyb, ale opět se projevil dlouholetý problém s naší stříkačkou, kterou používáme na zásahy a není upravena pro požární sport jako stroje našich kolegů, kteří jsou většinou zařazeni v JPO-5, nejezdí na výjezdy a zaměřují se spíše na soutěžní činnost. Tím nechci někoho omlouvat, protože máme ještě mnoho, co zlepšovat. V celkovém pořadí jsme se umístili na neuspokojivém 11. a 12. místě. Chtěli bychom poděkovat všem našim soutěžícím za jejich výkony a za vzorné vystupování, kdy dobře reprezentovali naši obec. Poděkování patří i pořadatelům. Strávili jsme příjemné odpoledne v příjemném prostředí. Hůře fungovala rozhodčí služba. Věčné dohadování a měnění dohodnutých pravidel během soutěže podle toho, jak se někomu hodí, nepřispívá k dobré vizitce hasičů.
Po příjezdu domů měli všichni zúčastnění večeři v hostinci u Pechů.

Více fotek ve fotoalbu