Čistá Vysočina 2012

Tak jako loňský rok se i letos mladí hasiči přihlásili do akce Čistá vysočina, která se koná pod záštitou Kraje Vysočina. Jedná se o úklid okolí komunikací v katastru naší obce od nahromaděného odpadu. Brigáda se uskutečnila 19. dubna 2012. Zúčastnilo se jí 24 členů našeho spolku a 2 nečlenové. Úklid proběhl nejen okolo krajských komunikací, ale i na obecních silnicích do Bojiště, ke Kříži a ke hřbitovu. Menší děti ze Základní školy Kožlí uklidily dva dny dříve náves a silnici k Pekelsku. Sice se nesebralo tolik materiálu jako vloni, kdy akce proběhla poprvé, ale i tak se za rok nahromadilo odpadu poměrně dost, takže nás hřál dobrý pocit, že jsme udělali něco pro své okolí. Tento pocit nám nezkazil ani déšť, který se spustil na závěr akce, při kterém jsme pořádně promokli.

Myslím si, že všem, kteří se akce zúčastnili, patří dík obecního úřadu, výboru SDH, ale i všech občanů obce Kožlí.