Výroční valná hromada

V sobotu 17. prosince se uskutečnila Valná hromada našeho sboru. Konala se již tradičně v restauraci u Pechů, začátek byl v 18. 00 hod. Jako hosté se schůze zúčastnili velitel našeho okrsku p. Krátký Roman a za profesionální hasiče p. Pokorný Václav ze stanice Ledeč nad Sázavou. Jednání zahájil starosta našeho sboru p. Prchal  st. Minutou ticha jsme uctili památku pana Musila, dlouholetého člena našeho spolku, který letos zemřel. Poté se slova ujal velitel naší jednotky a starosta obce p. Husák, podrobně nás seznámil s činností sboru v roce 2011 (toto dění je  zaznamenané na našich stránkách) a nastínil plánované akce na rok 2012. Po velitelově příspěvku následovala zpráva pokladníka. Letos ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce pokladníka p. Svoboda Jaroslav. Ten naše finance spravoval od roku 1973 a patří mu za to obrovský dík. Na jeho místo výbor jednohlasně zvolil p. Cicvárkovou Jaroslavu, která zprávu přednesla. Přehled akcí na rok 2012 a stav našich financí  zveřejníme v další zprávě. Další bolestivý bod, který již několik let na výroční schůzi projednáváme, jsou notoričtí neplatiči členských příspěvků. Schůze  dala výboru mandát k poslednímu jednání s těmito hříšníky a v případě jejich nezájmu výbor rozhodne o jejich vyřazení z evidence Dobrovolných hasičů Kožlí. Následovala diskuze, při které hovořili pouze hosté, nikdo z domácích se opět nepřihlásil. Pan Krátký hovořil o činnosti našeho okrsku a o změnách, které přinesou úsporná opatření  dobrovolným hasičům. Pan Pokorný nastínil kádrové změny ve vedení hasičů a změny ve vztazích mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči. Po diskuzi starosta schůzi zakončil. Na jednání bylo přítomno 41 členů a 7 hostů. Po ukončení schůze bylo  podáván guláš a káva. Děkujeme rodině Pechových za poskytnutí prostor restaurace a  za skvělou obsluhu. Poděkovat chceme také všem hasičům i přátelům hasičů za jejich činnost pro spolek v roce 2011 a těšíme se na další spolupráci v roce 2012.

Všechno nejlepší v novém roce a hodně zdraví přeje výbor SDH Kožlí.