PYROCAR 2011

Plánovaný zájezd na akci PYROCAR 2011 byl pro malý zájem veřejnosti zrušen. Záměrem výboru SDH bylo zkusit pomalu navázat na tradici kdysi slavných hasičských zájezdů. Zjistili jsme, že se situace oproti tehdejší době dost změnila. Lidé mají jinačí zájmy a koníčky. Od plánování dalších akcí tohoto druhu bude pravděpodobně upuštěno.