Pohádkový les 2011

Dne 18. 6. 2011 se uskutečnil tradiční dětský den. Začal ve třináct hodin Pohádkovým lesem. Pro děti byla připravena stanoviště s pohádkovými postavami, kde malí účastníci plnili různé úkoly, za které dostávali drobné odměny a razítka na kartičky. Po splnění všech úkolů je čekal král s královnou, kteří jim předali upomínkový diplom. Děti dostali ještě vuřt, který si mohli opéci na ohni. Letos nás zaskočilo velké množství dětí. Přišlo jich do lesa přes 120, takže nastaly drobné problémy s odměnami. Podařilo se nám je však vyřešit. Pohádkový les trval dvě hodiny, ale přípravy zabraly celý měsíc. Náročný byl i samotný průběh, vždyť pohádkových postav se obléklo 32 a dalších 18 lidí zajišťovalo vše okolo. Všem patří veliký dík. Po Pohádkovém lese měl následovat Srandamač. Jako  každý rok bohužel začalo pršet. Letos ale tak brzo a hustě, že po hodině čekání, hlavně kvůli bezpečnosti dětí, jsme se rozhodli soutěž zrušit. Spousta lidí odešla. Odpoledne pokračovalo diskotékou. Družstvo mužů z Kožlí a Sechova se rozhodlo změřit síly alespoň v pivní štafetě. Přidaly se i děti v pití limonády a potěšilo nás, že se dalo dohromady i družstvo žen. Zažili jsme u toho velkou legraci. Zábava pokračovala až do pozdního večera. Těšíme se již na příští rok.

Více fotek z pohádkového lesa ve Fotoalbu