Mikulášská nadílka

V sobotu 4. prosince se uskutečnila v kulturním domě Mikulášská nadílka pro děti. Začátek byl ve 13 hodin. Ze začátku to vypadalo, že moc dětí nepřijde, ale ve 14 hodin se sál zaplnil. Přišlo asi 60 dětí a s nimi spousta dospělých, takže se akce mohla rozjet naplno. Letos se mikulášská rodina rozrostla ještě o jednoho anděla a čerta, takže vidět Mikuláše, dva anděle a čtyři čerty, byl pro děti dost velký zážitek. Po prvním přivítání a rozkoukání přišly děti pod jeviště, kde zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Za to obdržely balíček. Potom následovaly tradiční tance s čerty a Mikulášem. Děti i dospělí se dobře bavili až do podvečerních hodin. O zábavu se staral DJ. Bříza. Obsluhu zabezpečovali p. Cicvárková a p. Křepelka.

Pochvalu si zaslouží i mladí hasiči, kteří se podíleli na přípravě balíčků, a pomáhali spolu s ostatními hasiči na přípravě sálu. Někteří z nich se oblékli do kostýmů andělů a čertů a spolu s jejich dospělými kolegy se postarali o příjemnou zábavu. Všem jmenovaným, ale i nejmenovaným,  kteří se podíleli na zabezpečení akce, patří velký dík.

Poděkovat bych chtěl i rodičům, babičkám i dědům, kteří formou dobrovolného daru finančně přispěli na tuto akci. V době krize přestal obecní úřad přispívat finanční částkou na akce pořádané pro děti. Myslím, že v průběhu roku jich pořádáme opravdu dost a veškeré náklady jdou z  pokladny dobrovolných hasičů, takže je každá koruna dobrá. Děkujeme.

Více fotek ve Fotoalbu