Snížení vodní hladiny

V neděli 18. dubna 5 členů na žádost obce Kožlí provedlo odčerpání vody z rybníku u lihovaru, aby se dalo dostat k ucpanému odtoku rybníku. Po snížení hladiny a zpřístupnění odtoku bylo provedeno jeho pročištění tlakovou vodou. Ten den také členové na chvíli zastavili dopravu na křižovatce u hájenky, aby bylo možno pokácet dvě staré břízy, které bránily dobrému výhledu do křižovatky. Poté provedli jejich odstranění z vozovky.