Technická pomoc

V sobotu 10. dubna provedla jednotka v počtu 3 mužů tlakové čištění kanalizace u p. Krandové.