Srandamač

6. června 2009 se konal při Dětském dnu Srandamač aneb staří proti mladým, soutěž o putovní pohár starosty obce v netradičním požárním útoku?.

Letos se přihlásilo 8 družstev.

1. Mladší chlapci – začínají, byla to jejich první soutěž

2. Starší chlapci – vítězové okrskové soutěže v Bojišti

3. Dívky – 5. místo v Bojišti

4. Ženy – odrostlé dívky, scházejí se jednou za rok na Srandamači

5. Profíci – soutěžní družstvo na okrskové soutěži v Bojišti 6. místo, členové výjezdového družstva

6. Veteráni – členové výjezdového družstva straších ročníků

7. Sechov – soutěžní družstvo v okrskové soutěži v Bojišti druzí, loňští vítězové Srandamače a obhájci poháru

8. Smíšené družstvo Sechov – starší dívky a chlapci ze Sechova, kteří začínají, byla to jejich premiéra

Požární útok se skládal z klasického útoku na dvě hadice B. Po sestříknutí terčů družstvo doběhlo ke stolku rozhodčích, kde muselo nafouknout balónky dokud neprasknou, potom prolézt čtyřmetrovou rourou na seno a postavit se na čáru. Po doběhnutí posledního člena se zastavoval čas. Ukázalo se, že po provedení útoku a doběhnutí ke stolku, který byl poměrně daleko, nebude vůbec lehké balónky nafouknout. Bohužel po doběhnutí pěti družstev přišla průtrž mračen a bouřka. A tak musela být soutěž přerušena. Po hodině čekání za stálého deště bylo dohodnuto, že kvůli možnosti úrazu zbývající družstva soutěž dokončí jen v nafukování balónků. I tak u toho byla legrace.

Po sečtení časů si nejlépe vedly Dívky z Kožlí. Odčinily tak problémy z Bojiště a stali se na rok držitelkami putovního poháru. Druzí skončili Muži Sechov, třetí Mladší chlapci z Kožlí, čtvrtí Starší chlapci z Kožlí a pátí Profíci z Kožlí. Bylo domluveno, že zbylá tři mužstva obsadí šesté místo. Po skončení soutěže vyšlo slunce a zábava pokračovala tancem.

Více fotek ve Fotoalbu