Archiv příspěvků

Archiv neaktuálních příspěvků

Čistá Vysočina 2021- pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Kožlí se letos opět zapojuje do akce

 

Čistá Vysočina 2021

 

Jedná se o úklid krajnic silnic v okolí naší obce a veřejného prostranství.

 

Akce se koná ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 17 hodin, sraz je u hasičské zbrojnice.

 

Sběr odpadu proběhne za dodržení hygienických předpisů a nařízení vlády ČR.

 

Každý z účastníků si přinese roušku nebo respirátor a vlastní rukavice.

Poděkování

Výbor SDH Kožlí děkuje všem hasičům i nehasičům, kteří nám moc pomohli při přípravě oslav 120. výročí našeho spolku a pořádání dětského dne na hřišti v Kožlí. Bez obětavé pomoci všech bychom nebyli schopni takovéto akce uspořádat. Dík patří také všem sponzorům, ať už finančním nebo věcným. Všem ještě jednou velký dík.

Výbor SDH Kožlí

Příprava knihy k výročí 120 let

V roce 2017 oslaví náš sbor 120. výročí svého založení. U této příležitosti chystáme spolu z obcí Kožlí sraz rodáků a vydání pamětní knihy. Tento svazek by měl obsahovat nejen dění okolo hasičů, ale i historii obce Kožlí a ostatních spolků, které v obci působí nebo působily. Proto prosíme všechny, kteří vlastní nějaké materiály, které by k realizaci této knihy pomohli, a byli je ochotni zapůjčit, aby kontaktovali starostu obce nebo obecní úřad Kožlí. Děkujeme.

Kroužek mladých hasičů

V letošním roce se nám podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Zatím se přihlásilo 15 dětí.
Schůzky budou probíhat od září dvakrát do měsíce. Termíny budou upřesněny po dohodě s rodiči.
Minimální věk 6 let. Bydliště v Kožlí není podmínkou. Členství v kroužku je zdarma. Náplň kroužku: nácvik na požární soutěže, rozvíjení vědomostí v oblasti PO a první pomoci, hry a sportování, výlety, exkurze.

Další zájemci se mohou přihlásit a informovat u pana Bohuslava Prchala ml, Jana Prchala, nebo na tel. čísle: 606 339 516.

Pálení klestí – ohlašování pálení

 V nadcházejícím jarním období, kdy se často pálí klestí či starý shrabaný biologický odpad při jarním úklidu zahrad, je dobré tuto skutečnost při pálení většího množství oznámit Hasičskému zachrannému sboru kraje Vysočina prostřednictvím vyplnění internetového formuláře ZDE! , nebo telefonicky na čísle 950 270 102.