Užitečné informace

Tísňová volání v České republice

  •   150    Hasičský záchranný sbor ČR
  •   155    Zdravotnická záchranná služba
  •   158    Policie ČR
  •   156    Obecní (městská) policie
  •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Odkazy na stránky s radami pro obyvatele:

Rady obyvatelstvu HZS ČR

Rady obyvatelstvu Záchranný kruh

Kdy a jak volat tísňové volání

Poskytování první pomoci

Jak se zachovat při požáru

Varování a evakuace obyvatelstva v České republice

Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku

Co dělat při silném větru


Evidence pálení

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.