O sboru dobrovolných hasičů Kožlí

Sbor dobrovolných hasičů Kožlí byl založen v roce 1897.

Členskou základnu sboru k 31.12. 2019 tvoří 89 členů, z toho 71 mužů a 18 žen. Sbor vede kroužek mladých hasičů, ve kterém je zapsáno 17 dětí.

Sbor patří do okrsku č.18 Kožlí: sbory spadající do okrsku -Kožlí, Hněvkovice, Dolní Město, Kamenná Lhota, Bojiště, Rejčkov, Kouty, Trpišovice, Sechov.

Výbor SDH od roku 2020

– Prchal Bohuslav – člen výboru od r. 1956, starosta sboru 1982 – 2019, – Čestný starosta
– Prchal Bohuslav ml. – člen výboru od r. 1994, – starosta sboru
– Smejkal Jan. – člen výboru od r. 2020, – náměstek starosty
– Urban Jan – člen výboru od r. 2015, – jednatel sboru
– Husák Václav – člen výboru od r. 1991, – velitel sboru
– Prchal Jan – člen výboru od r. 2020, – zástupce velitele
– Prchal Jiří – člen výboru od r. 1991, – strojník
– Cicvárková Jaroslava – člen výboru od r. 2008, – hospodář sboru
– Vojíř Josef – člen výboru od r. 1987, – referent prevence
– Vojíř Karel ml. – člen výboru od r. 1994, – vedoucí mládeže
– Karel Oldřich – člen výboru od r. 2008, – organizační referent
– Pešek Pavel – člen výboru od r. 2015, – člen výboru
– Křepelka Josef – člen výboru od r. 2020, – člen výboru
– Cicvárek Pavel – člen výboru od r. 2020, – člen výboru

Revizní komise:
– Čermák Miloslav – předseda
– Cicvárek Pavel ml.
– Šafařík Milan ml.

Fotografie členů sboru z roku 2017