Kroužek mladých hasičů

V roce 2016 se nám podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. V současné době máme přihlášeno 17 dětí.
Schůzky probíhají dvakrát do měsíce vždy ve čtvrtek od 17 hodin.

Minimální věk 6 let. Bydliště v Kožlí není podmínkou. Členství v kroužku je zdarma.
Náplň kroužku: nácvik na požární soutěže, rozvíjení vědomostí v oblasti PO a první pomoci, hry a sportování, výlety, exkurze.

Další zájemci se mohou přihlásit a informovat u pana Bohuslava Prchala ml, Jana Prchala, nebo na tel. čísle: 606 339 516.

Kroužek mladých hasičů v roce 2017